BJB42

dodatk za traktor

BJB42 profesionalna kosačica za travu

ВЈВ42 је dodatak za traktor. lma veliku radnu širinu sa kontrarotira­jućim sečivima koji omogućavaju brzu sezonsku skarifikaciju i obnavl­janje busena.
Standardna radna dubina је veoma promenljiva, do 20mm sa stan­dardnim razmakom lopatice а ako se uklone svi ostali noževi i dublje. Mašina se brzo i lako priključuje па traktor i veoma efikasno vrši skar­ifikaciju i aeraciju. Sakupljeni otpad skladišti se u zadnjem kolektoru za sakupljanje.
Zadnji priključni kolektor svodi па minimum vreme potrebno za čišćenje, štedi trud i troškove rada. U kombinaciji sa manjim traktorom savršen је za fudbalske terene, javne parkove ili golf terene.
Projektovan da omogući skarifikaciju, bоčnо košenje , i uklanjanje uništenog korena .

  • Projektovan za brzu i efikasnu skarifikaciju, aerifikaciju i obnavljanje travnatih površina
  • Radna sirina – 1,067mm – Standardna radna dublna 25mm
  • Hidraulicno preklapanje omogućava lako praznjenje
  • Veliki kapacitet kolektora – 310 litara (možese isprazniti sa mesta rukovaoca)