Održavanje terena dobrim je najočigledniji pokazatelj domaćinskog upravljanja klubom.
Samom izgradnjom vrhunskog terena stvoreni su uslovi za kvalitetno treniranje i odigravanje utakmica. Međutim, za dugotrajnost i postojanost, potrebno je redovno i kvalitetno održavanje terena.
Osnovno održavanje terena podrazumeva, kosidbu, prihranu , zalivanje, valjanje, aerifikaciju, aeraciju, vertikulaciju, potsejavanje, krpljenje terena itd…

Nažalost stanje u našem fudbalu je takvo da klubovi nisu u mogućnosti da sebi priušte odgovarajuću mehanizaciju kako bi uspešno održavali svoje terene.
Firma HetTrik Sport nudi uslugu održavanja terena brzo, kvalitetno i profesionalno.  Nakon našeg tretmana, sa našim znanjem, iskustvom i mehanizacijom, vaš teren biće u neuporedivo boljem stanju.

Koraci koji se podrazumevaju da treba preduzeti, kada je reč o redovnom održavanju terena jesu sledeći:

Razastiranje peska

Pesak  je nezamenjiva komponenta kako u izgradnji tako i u održavanju sportskih terena.
Jako je bitno i kako se pesak razbacuje po terenu. Ako se pesak razbacuje ručno, što je na
žalost česta praksa danas, rezultat je nejednaka raspoređenost peska po terenu.
Naša mašina Rink1210 obezbediće ravnomernu raspoređenost peska na svakom delu terena.

Vertikutacija terena

Verticut  ima za cilj da izvrši površinsku aeraciju terena u dubini 1-2 cm.
Cilj je da se izbaci stara i trula trava, polusuve biljčice i biljke sa vrlo plitkim korenom.
Ovako proređani travnjak ima više šanse da mu se kvalitet podigne na zavidan nivo.

Podsejavanje terena

Podsejavanjem se popravlja  gustina sklopa trave, pojačava se vitalnost travnjaka, a na terenima
lošijeg florističkog sastava sužava se prostor za ekspanziju korova.
Korišćenjem mašine Blec 1400 za potsejavanja terena obezbeđuje se precizna razmera „kg“ po „m²“.
Garantujemo veću efikasnost podsejavanja terena i preko 70%.

Aeracija terena

Aeracija terena ili bušenje terena ima za cilj da provetrava zonu korenovog sistema, razrahljuje  supstrat, drenira teren, produbljuje koren.
Aeracija terena se radi na dva načina:
1. Vađenjem čepova
2. Bušenje rupa po terenu
Što su čepovi dublji to je za teren bolje.
HetTrik Sport sa svojom mašinom “verti-drain” nudi uslugu čepovanja terena preko 15cm dubine.
Dok klasični aerifikator pravi široke i plitke rupe, nasa mašina pravi uske i veoma duboke rupe, pa se može izbušitii  3-4 puta više rupa po m 2.

Održavanje terena - grafički prikaz oporavka trave