HIBRIDNI SISTEM

Hibridna trava Mixto

Hibridna trava “Mixto” rezultat je partnerskih odnosa između kompanija “Rappo” i “Limonta Sporta”. Ove dve kompanije su lideri u oblasti izgradnje fudbalskih terena. Mixto je ojačana prirodna trava. Sistem uključuje hibryd-nu tehnologiju koja proizilazi iz mešane prirodne i veštačke trave. Veštačka trava u ovom sistemu služi kao podrška prirodnoj travi koja uz nju raste i razvija se. Posebna podrška od veštačke trave omogućava prirodnoj travi da se razvije duboko u unutrašnjost busena i  time se izbegava mogućnost podizanja trave i kidanja busena.

Hibridna trava “Mixto” – Karakteristike

  • Tokom dugogodišnjeg istraživanja otkriveno je da kombinacija od 30% veštačke trave i 70% prirodne trave daju najkvalitetniji fudbalski teren.
  • Idealna ravnoteža između vode , vazduha i zemljišta.
  • Obezbeđuje se savršena propustljivost vode.
  • Struktura zemljišta se ne menja tokom godina i time se izbegavaju bilo kakva oštećenja koja mogu ugroziti površinu za igru.

Prednosti

  • Omogućava se savršeni kvalitet treniranja i odigravanja utakmica.
  • Otpornost – prisustvo veštačke trave koja služi kao potpora smanjuje mogućnost habanja prirodne trave.
  • Bezbednost – ova savršeno stabilna površina smanjuje rizik od povreda uzrokovanih lošim stanjem terena.
  • Tehničke performanse – tereni sa hibridnom travom obezbeđuju bolju kontrolu i balans lopte.

HetTrik Sport u saradnji sa Italijanskim partnerima nudi uslugu isporuke i instalacije “MIXTO” hibridne trave.

šematski prikaz-Hibridna trava za fudbalske terene